אם עליתם לארץ מאחת מהמדינות הנ"ל, שרדתם את שנות המלחמה ואתם מעוניינים לבדוק את זכאותכם לזכויות ניצולי שואה, תוכלו להגיע ב13/6 י"ט סיוון וב- 20/6 כ"ו סיוון, בין השעות 10:00-13:00, למרכז הקהילתי לב-העיר זינמן, שם ימתינו לכם נציגי הרשות לזכויות לניצולי השואה, אשר ימלאו יחד איתכם את הטפסים הדרושים לשם קבלת המענק.

כמו כן ה- 20/6/17, הינו יום פתוח עבור ככל האזרחים הותיקים עם חוגים, מקהלה, ופעילות גופנית בין השעות 09:00-12:00.