משפחת שמשנט מאחלת לדודו שימשיך להצחיק אותנו ולשמח, ושנים רבות של הצלחה, שגשוג, בריאות וברכה בכל.