לימוד על ארץ ישראל בפרויקט מנהיגות במקום בלב בית שמש.

קבוצת המנהיגות מקום בלב בית שמש מאמי"ת שחר יזמה פעילות מיוחדת לקראת יום העצמאות.

בנות המנהיגות העבירו לימוד לבנות כיתה ז' על חשיבותה של ארץ ישראל ועל הקשר שלנו לארץ לקראת יום העצמאות.הפעילות נפתחה בקריאה לבנות- למה אנחנו בכלל נשארים בארץ? בואו נעבור כולנו לקליפורניה! מה מיוחד פה?.

בעקבות הקריאה התפתח דיון מעניין על הקשר העמוק שיש לנו עם הארץ.הבנות התחלקו לקבוצות למידה במעגלים- כל אחת מבנות המנהיגות הנחתה קבוצה ולמדה איתם דף מקורות בנושא.

בסוף הלימוד צוות מקום בלב סיכם את הפעילות וחילק לכל בת דגל ישראל. ישר כח גדול למדריכות מקום בלב על הפעילות!