מאת: ראובן כהן

בפגישה בין האחים ליוסף לאחר שנתגלה הגביע אצל בנימין, כעס (כביכול) יוסף ושאל אותם איך העזו לקחת את הגביע שאדם חשוב כמוהו מנחש דרכו ורואה את כל הנעשה בעולם מסוף העולם ועד סופו?

יהודה שהיה ערב אישית בשני העולמות על בנימין נכנס לוויכוח קשה עם יוסף והטיח בו טענות קשות מאוד על ההתנהלות מולם.

אחת הטענות הייתה: "אם כדברך שאתה מנחש דרך הגביע אזי מדוע שאלת אותנו היש לכם אב או אח וכי לא יכולת לראות זאת דרך הגביע?"

יהודה בעצם רצה ללמדנו מוסר ודרך חיים לדורות, לפעמים אדם חשוב ככל שיהיה מתכנן מהלך מסיים ולעיתים אף משתדל לראות את הדברים בצורה הכי מציאותית בכדי שהמהלך יצליח אבל הטעות הכי קריטית זה כשהוא מגיע

לתפקיד שלו כשחקן ואז הוא יכול לשחק ולזרום ובשנייה של טעות הוא לא שם לב שהוא משחק בשני תפקידים שונים המצביעים על פיצול אישיות, ואת זה יראו רק בקהל הצופים. וזה מה שקרא ליוסף, יוסף הצדיק תכנן את כל הצעדים

מול אחיו בצורה קפדנית וברורה כפי ראות עיניו הקדושות, אבל הבעיה שכשזה הגיע לתפקיד שלו הוא לא שם לב שאכן הוא שאל וחקר האם יש אב או אח מה שלכאורה הסגיר אותו שהגביע אינו אלא עוד גביע מבית המלך וטענתו, לכאורה, הופרכה.

שבת שלום ומבורך