בחציון הראשון של שנת 2016 התקבלו במוקד המועצה האזורית מטה יהודה (8108*), 5,300 פניות, עליה של 27% במספר הפונים לעומת התקופה המקבילה בשנת 2015, אז התקבלו במוקד 3,829 פניות. בחציון הראשון של שנת 2014 התקבלו 3331 פניות, ולמעשה בתוך שנתיים קפצו מספר הפניות ב-37%. כך עולה מדו"ח חצי שנתי שמפרסמת השבוע המועצה.

מספר הפניות הגבוה והמשמעותי ביותר בחציון הראשון של שנת 2015 הופנה לאגף לשיפור פני הכפר והסביבה (3,181 פניות) ולאגף לפיתוח, תיירות וחקלאות (1,771 פניות). 9% מהפניות התקבלו מהיישוב צור הדסה, מספר הפניות הגבוה ביותר מיישובי המועצה. עוד עולה כי מרבית הפניות (5,093 פניות) התקבלו בחיוג ל-8108*.

מפילוג לחודשים עולה כי מספר הפניות הגבוה ביותר התקבל בחודש מאי (1045 פניות) אז נשבר לראשונה 'מחסום' 1,000 הפניות. בחודש יוני התקבלו 984 פניות, בחודש ינואר 871 פניות, בחודש פברואר 856 פניות, ובחודש מרץ 880 פניות. מספר הפניות הנמוך ביותר התקבל בחודש אפריל (654 פניות).

"מוקד מטה יהודה עובר בימים אלה שדרוג משמעותי עם תוספת שירותים, אמצעים וכוח אדם", מסר סיון כהן-טופל, מנהל המוקד. "בתחילת 2016, שמנו לעצמנו מטרה לעודד את התושבים לפנות למוקד ואנו שמחים לראות את העליה שמבטאת רמת מודעות גבוהה מצד התושבים לאיכות החיים במועצה, ורמת שירותיות גבוהה מצד המוקדנים. בהזדמנות זאת אני מודה לצוות המוקדנים על העבודה המקצועית והמסורה. אנו עם הפנים קדימה לחציון השני של שנת 2016".

"עבודת המוקד היא עבודת קודש", הוסיף ניב ויזל, מ"מ ראש המועצה. אנו שמחים לראות את הנתונים וכעת מציבים מטרה חדשה – לראות יותר ויותר פונים באמצעות הווטסאפ החדש, אתר המועצה, האפליקציה והמייל. מטה יהודה משקיעה משאבים רבים בשדרוג עבודת המוקדנים לטובת השירות לציבור, ומרבית הפניות נסגרות תוך זמן קצר".

עוד עולה מהנתונים כי מרבית הפניות המתקבלות במוקד עוסקות בנושאים של ביוב (12%), מכולה (11%) ותאורת רחוב (9%). 17% מהפניות מתקבלות מגני הילדים במועצה, וגם עובדי המועצה עושים שימוש מסור במוקד לטובת התושבים, כש-9% מהפניות הנכנסות למוקד מתקבלות מתוך בנין המועצה.