מחווה יוצאת דופן של חברי מליאת המועצה האזורית מטה יהודה כלפי ראש המועצה המורחק, משה דדון. המליאה קיבלה החלטה המאשרת לשלם לראש המועצה המורחק, משה דדון, שכר מלא ותנאים סוציאליים. ההחלטה התקבלה פה אחד וללא מתנגדים ותועבר לאישור משרד הפנים.

ראש המועצה, משה דדון, סיים לנצל את ימי החופשה שלו במהלך חודש יוני. לפי הנחיית משרד הפנים, מרגע שדדון סיים לנצל את חופשתו, מעמדו הוא בגדר "עובד שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה" ולכן אין לשלם לו שכר או תנאים סוציאליים וגם הוא אינו זכאי לרכב הצמוד.

לאור העובדה שכנגד דדון לא הוגש עד היום כתב אישום וגם לא בוצע לו שימוע, החלו חברי מליאה למחות על כך שדדון נותר ללא מקור הכנסה. חברי מליאה שנשאו דברים בישיבת המליאה שהתקיימה ביום רביעי השבוע (3.8) ציינו כי צו המצפון אינו מאפשר להם לשתוק לנוכח הפגיעה השרירותית באדם ש"עבד ימים כלילות עבור מטה יהודה והוא תלוי כיום בין שמים לארץ".

מ"מ ראש המועצה הבהיר כי על המועצה לפעול במסגרת החוק והקריא לחברי המליאה את נוסח ההחלטה: "בהסתמך על חוות דעת משפטית של מומחית לדיני ויחסי עבודה, לפיה במצב המשפטי הקיים של ראש המועצה, יש להמשיך ולשלם את שכרו של ראש המועצה, מר משה דדון, מחליטה המועצה כי על המועצה לפעול לתשלום שכרו ותנאיו הסוציאליים של משה דדון וכן מבקשת מליאת המועצה להעביר נוסח החלטה זו לממונה המחוז במשרד הפנים". כאמור, ההצעה אושרה פה אחד.

 

קרדיט ל'בקיצור'