מהי זכות השימוע?

עם סיום החקירה ע"י הגוף החוקר, מועבר התיק לרשויות התביעה אשר מחליטות האם להגיש כתב אישום. מרגע העברת התיק לרשויות התביעה השונות (תביעות / פרקליטות), ובהנחה ומדובר בעבירת פשע, בהתאם להוראות סעיף 60(א) לחוק סדר הדין הפלילי, על התביעה ליידע את החשוד כי תיק החקירה נמצא אצלם וכי הם עשויים להחליט בזמן הקרוב האם להגיש כתב אישום כנגדו אם לאו. לשם כך, על רשויות התביעה לאפשר לחשוד תוך 30 יום מיום קבלת מכתב היידוע, להגיש טענותיו בכתב ובהם לנמק מדוע עליהם להימנע מלהגיש כתב אישום כנגדו.

זהו למעשה הליך היידוע והשימוע, בהליך זה ניתנת לחשוד הזדמנות לשטוח טענותיו ולהסביר לרשויות מדוע עליהם להימנע מהגשת כתב אישום נגדו.

יש לשים לב שמצד אחד, זכות השימוע עלולה דווקא לסבך את החשוד, אם הוא פועל ללא ייעוץ מתאים. שכן, נימוקיו יכולים להוות הודאת בעל דין בדבר עבירה, או חומר ראיות נוסף לתביעה.
מצד שני, יש חשיבות גדולה לזכות זו, שכן הגשת כתב אישום לא מוצדק, שיכל להימנע, יכול לחסוך לחשוד נזקים בלתי הפיכים. ניהול משפט פלילי מלווה בדיונים רבים, ניהול פרשת הוכחות מתפרשת, בדרך כלל, על פני זמן רב, ומצריך משאבים רבים, כשאת הנאשם מלווה עוגמת נפש עצומה.

ישנם מקרים בהם רשויות התביעה דילגו על שלב זה, והגישו כתב אישום ללא מתן זכות שימוע לנאשם. במצב כזה עו"ד פלילי מקצועי יכול להביא לביטול כתב אישום / להתלייתו.

יש לציין כי גם לאחר הגשת כתב אישום, ניתן להביא לסגירת התיק בשל ראיות חלשות או לחילופין נסיבות אישיות מיוחדות ועוד. במצב דברים זה יש לפנות אל ראש לשכת התביעות או הפרקליט הממונה בעניין זה.

עו"ד ציקי פלדמן פועלת במקצועיות רבה בהליכי סגירות התיקים, ובשמירה על זכות הידוע ולה הצלחות בתחום לרבות הימנעות מהגשת כתב אישום לאור הליך שימוע מוצלח, כמו גם ביטול כתב אישום כאשר זה הוגש ללא מתן זכות שימוע כנדרש.

מכאן, שישנה חשיבות מרובה בהתייעצות עם עו"ד פלילי מקצועי ומנוסה בהליך זה.