צילום: יח"צ

כיום אנו יודעים כי הוועדה דחתה את בקשתו לשחרור מוקדם ממאסר. גורמי טיפול בשירות בתי הסוהר נדרשו להכין את חוות הדעת שלהם על מנת לקבוע האם נשיא המדינה לשעבר מסוכן לציבור והאם ראוי לשחרור מוקדם ממאסר. העובדה שקצב כפר בהאשמות, לא לקח אחריות על מעשיו ולא הביע חרטה הזיקה לו במעמד ועדת השחרורים. חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א -2001 מעגן את זכותו של אסיר לזכותלשחרור מוקדם ממאסר לאחר ריצוי שני שליש מתקופת מאסרו. החוק קובעקריטריונים לפיהם יוחלט האם האסיר ראוי לזכות בשחרור מוקדם, אם לאו.

סעיף 3 לחוק קובע כי: "אסיר, למעט אסיר עולם, הנושא עונש מאסר לתקופה העולה על שישה חודשים, שנשא לפחות שני שלישים מתקופת המאסר שעליו לשאת, רשאית ועדת שחרורים, לבקשתו, לשחררו על-תנאי מנשיאת יתרת תקופת המאסר; ואולם לא תשחרר ועדת השחרורים אסיר כאמור, אלא אם כן שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור."

בבואנו לבחון מיהו אותו אסיר ראוי שאינו מסוכן לציבור, עלינו לבחון את התנהגותו של האסיר בין כותלי הכלא ומחוצה לה.

 

שלבי ההליך:

  • עניינו של האסיר יובא בפני ועדת השחרורים- או בשמה המוכר יותר ועדת שליש, והיא תדון בבקשתו לשחרור מוקדם. במהלך הדיון, תבחן הוועדה- מהועברו הפלילי של האסיר, האם הוא זכה בעבר לשחרור מוקדם, התנהגותו בין כותלי בית הסוהר,האם האסיר מקבל אחריות על מעשיו והאם עבר טיפול עם העובדת הסוציאלית של בית הסוהר, האם הואלוקח חלק בעבודה או בחינוך בבית המאסר, האם יוצא לחופשות, האם שילם פיצויים לקורבן ועוד..ככל שהתנהגותו של האסיר חיובית יותר, וככל שעברו הפלילי אינו מכביד והוא מראה מוטיבציה אמיתית לשיקום, כך הנטייה תהיה לאפשר לו שחרור מוקדם.

 

זה המקום להדגיש כי ישנה חשיבות עליונה להכנת תכנית שיקום שתסייע לקלוט את האסיר המשוחרר ולשלבו במהירות בחברה. הרשות לשיקום האסיר בונה תכניות מעין אלה, אולם היא מקבלת לזרועותיה רק אסירים נבחרים.עו"ד ציקי פלדמן ממליצה לרוב, להגיע לוועדת השחרורים עם תכנית מוכנה בין אם דרך הרשות לשיקום האסיר ובין אם במסגרת פרטית אשר תפרוס את חסותה על האסיר ותשקיט את מצפונה של הוועדה.

כיום, בשונה מבעבר, שחרור מוקדם ממאסר הוא אינו דבר מובן מאליו, וועדות השחרורים היום תובעניות יותר, ולכן נדרש ייצוג של עו"ד פלילי מיומן בתחום, היודע להפנות זרקור אל אותן נקודות חיוביות ורלוונטיות של האסיר שיאפשרו את שחרורו המוקדם.

 

לעו"ד ציקי פלדמן ניסיון עשיר בוועדות שחרורים, לזכותה עומדים שחרורים מוקדמים רבים, להלן מספר מקרים:

  • אסיר המרצה את מאסרו השני לתקופה של 7.5 וחצי שנים בגין עבירת שוד בנסיבות מחמירות ואלימות. האסיר ביצע את העבירות שהיה תלוי נגדו מאסר מותנה. המדינה התנגדה לשחרורו בטענה כי הינו מסוכן לציבור, בעל הרשעות קודמות. עו"ד ציקי פלדמן טענה שמדובר באסיר שעבר הליך שיקומי וטיפולי משמעותי בכלא. יצא לחופשות, התנהגותו בכלא חיובית. לאסיר הוכנה תוכניתרש"א והוא שילם פיצוי למתלוננת כפי שניתן בגזר הדין. ועדת השחרורים הורתה על שחרורו המוקדם של האסיר אולם המדינה הגישה ערעור על החלטת השחרור והערעור נדחה והאסיר שוחרר.
  • מקרה נוסף בו זכתה עו"ד ציקי פלדמן להצלחה, כאשר הגישה עתירת אסיר כנגד ועדת שחרורים אשר דחתה את בקשתו של אסיר לשחרור מוקדם.

האסיר תושב מצרים, המרצה את מאסרו הראשון לתקופה של 28 חודשים בגין עבירות של יבוא סמים והסתננות.

עו"ד ציקי פלדמן טענה כי הוועדה שגתה בשיקול דעתה ובסבירות החלטתה, עת קבעה כי אינו ראוי לשחרור מוקדם. בית המשפט המחוזי שיושב כערכאת ערעור על וועדת השחרורים הורה לשחרורו.