שמשנט
היום: שני, 06/04/2020. מגזין שמשנט

אולפנה 'גילה' - חוג בית - רמב"ש

תאריך: 2020-02-02
שעה: 20:30
מקום: נחל חבר 20/4 , רמת שילה [נפתלי]
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב