שמשנט
היום: שני, 01/06/2020. מגזין שמשנט

(Evening for Olim parents- Israel Book Week activity (Shvua HaSefer

תאריך: 2019-06-11
שעה: 19:45
מקום: Binyamin Library, MTNS Mayerhoff
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב