שמשנט
היום: שני, 20/05/2019. מגזין שמשנט

בדיקת 'דור ישרים'

תאריך: 2019-05-01
שעה: 17:30-19:00
מקום: אולם 'שערי תורה', שפת אמת 24
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב