שמשנט
היום: חמישי, 13/12/2018. מגזין שמשנט

שמחת בית השואבה

תאריך: 2018-09-25
שעה: 19:30
מקום: ירמיהו 13, רמב"ש ג'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במועה המצ"ב